ความสำคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

ความสำคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

โรงไฟฟ้าขยะหรือโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเป็นการจัดการขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยการเผาไหม้วัสดุเหลือใช้หรือขยะที่เป็นของแข็งการสร้างโรงไฟฟ้าขยะและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าจากขยะนั้นคล้ายกับโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำแบบอื่นโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าไบโอแมส  ขยะที่ถูกนำมาที่โรงงานนั้นมีการแยกวัสดุรีไซเคิลและวัสดุอันตรายออกก่อน  จากนั้นจึงแยกประเภทขยะอีกครั้งก่อนการเผา

โรงไฟฟ้าบางแห่งใช้กระบวนการแปรสภาพของเสีย (waste) ให้กลายเป็นก๊าซประเภทเผาไหม้ได้  ส่วนบางแห่งก็ใช้วิธีการเผาขยะโดยตรงด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า ขยะที่ใช้สามารถใส่เข้าไปในหม้อไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง หรือใส่เข้าทีละชุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของโรงไฟฟ้า  

เทคโนโลยี Waste power plant ในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตที่ใช้เตาเผาขยะเป็นอย่างมาก  ในปัจจุบันเตาเผาขยะที่ใช้เผาผลิตภัณฑ์ขยะผลิตพลังงานได้ประมาณ 1200 เมกะวัตต์-ชั่วโมง  ดังนั้นบริษัทรับสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหลายจึงหันมาสร้างโรงไฟฟ้าขยะกันมากขึ้น

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานจากขยะ (หรือบางแห่งใช้ Energy from waste -EFW) มีประโยชน์ในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพราะไม่ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป อาทิ น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซในการผลิตพลังงาน  

กระตุ้นเศรษฐกิจ
แม้แต่โรงไฟฟ้าจากขยะทั่วไปก็สามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานประจำได้มากมายโดยโรงไฟฟ้ามีอายุการทำงานอย่างน้อย 40 ปี   และยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาการกำจัดขยะล้นเมือง และเป็นแหล่งผลิตแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย

ข้อได้เปรียบสำคัญเรื่องราคา
โรงไฟฟ้าจากขยะมีข้อได้เปรียบทางต้นทุนเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิม  ผู้ผลิตสามารถสร้างรายได้จากการรับขยะไว้แทนที่จะกำจัดขยะในพื้นที่ฝังกลบขยะจึงไม่ต้องเสียค่าเชื้อเพลิง

ลดก๊าซเรือนกระจก
มีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตัวอันตรายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและยังมีความอันตรายมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง 20 เท่า  ดังนั้นธุรกิจการแปลงขยะเป็นพลังงานส่วนใหญ่จึงช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทน

การผลิตพลังงานจากขยะนั้นจำเป็นต้องใช้ทางเลือกการกำจัดขยะแข็งอย่างทางเดียวเท่านั้นเพื่อควบคุมการปลดปล่อยมลภาวะทางอากาศ  จากการวิเคราะห์  วงจรการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ พบว่า - พลังงานลมมีวงจรที่สั้นมาก นิวเคลียร์มีวงจรที่ยาวนานกว่าลมเล็กน้อยตามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ในกลุ่มนี้พลังงานจากขยะเป็นพลังงานประเภทเดียวที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

โรงไฟฟ้าไบโอแมสและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร

การจัดการขยะโดยการฝังขยะไว้ในพื้นดินนั้นมีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมเพราะขยะสามารถย่อยสลายได้เอง แต่ส่งผลให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาด้วย อย่างไรก็ตามงานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ว่าพลังงานจากขยะเป็นวิธีเดียวในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สามารถลดมลภาวะก๊าซเรือนกระจกได้ในคราวเดียวกัน

ขยะที่ได้รับการแปรรูปทุกตันในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ นั้นช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้เกือบหนึ่งตันเพราะขยะที่ถูกเผาในโรงไฟฟ้าขยะนั้นไม่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ในขณะที่ขยะในพื้นที่ฝังกลบ ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน

ในโรงไฟฟ้าขยะโลหะจะถูกคัดแยกและนำไปรีไซเคิลแทนที่จะโยนทิ้ง จากนั้นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ยังช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งแตกต่างจากพลังไฟฟ้าที่ได้จากถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังงาน  ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ

แหล่งที่มา
http://swdahsv.org/benefits-of-waste-to-energy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Waste-to-energy_plant
https://isustainrecycling.com/advantages-of-producing-energy-from-waste/
https://www.powermag.com/energy-waste-greenhouse-gas-winner-pollution-loser/
https://www.americanprogress.org/issues/green/reports/2013/04/17/60712/energy-from-waste-can-help-curb-greenhouse-gas-emissions/

บทความน่าสนใจ

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Copyright @2021 SBANG CORPORATION CO.,LTD.​​

DESIGN by

More Information