โรงไฟฟ้า MSW และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรมทำงานอย่างไร

โรงไฟฟ้า MSW และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรมทำงานอย่างไร

เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นทุกวันขยะในชุมชนและขยะจากอุตสาหกรรมทั้งหลายก็ยิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปด้วยรวมถึงความต้องการทางพลังงานก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเช่นกัน  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีบริษัทรับสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่พยายามสร้างโรงไฟฟ้าขยะขึ้นมา

โรงไฟฟ้าขยะ หรือ msw power plant ผลิตพลังงานในรูปแบบไฟฟ้าหรือความร้อนโดยใช้การจัดการกับขยะ หรือการแปรรูปของเสียเป็นแหล่งเชื้อเพลิงขยะที่แปลงเป็นพลังงาน หรือ WtE เป็นรูปแบบหนึ่งของการ  นำพลังงานกลับมาใช้ และกระบวนการส่วนใหญ่  ผลิตความร้อนหรือพลังไฟฟ้าได้โดยตรงจากการเผาไหม้หรือผลิตเชื้อเพลิงที่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น มีเทน เมทานอล เอทานอลหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ต่าง ๆ

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และ msw  power plant ทำงานอย่างไร

ในโรงไฟฟ้าที่แปลงขยะเป็นพลังงานขยะมูลฝอยชุมชน (MSW) จะถูกนำไปเผาไหม้เพื่อผลิตไอน้ำในหม้อไอน้ำซึ่งนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า  MSW รวมถึงวัสดุที่มีพลังงานสูงประเภทต่าง ๆ เช่น พลาสติก กระดาษขยะจากสนามหญ้าและสวน และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ด้วย

ในปัจจุบันมีระบบและเทคโนโลยีแปลงขยะเป็นพลังงานหลายประเภท  ประเภทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือระบบการเผาไหม้มวล  ระบบนี้ใช้การเผา MSW ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปในเตาเผาขยะขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการใช้หม้อไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย

ในกระบวนการการผลิตไฟฟ้าของระบบเผาไหม้มวลนั้นขยะจะถูกเทจากรถเก็บขยะลงไปในหลุมขนาดใหญ่ จากนั้นรถเครนจะใช้คราดขนาดใหญ่หยิบขยะเหล่านั้นขึ้นมาและทิ้งลงไปในเตาเผาไหม้ขยะถูกเผา และความร้อนถูกปลดปล่อยเปลี่ยนน้ำให้หม้อไอน้ำให้เป็นไอน้ำ ใบพัดของกังหัน ไอน้ำ ถูกหมุน     ด้วยไอน้ำแรงดันสูงเพื่อผลิตไฟฟ้า  ระบบควบคุมมลภาวะในอากาศจะกำจัดสารมลภาวะต่าง ๆจากการเผาไหม้ของแก๊สก่อนปล่อยออกไปที่ปล่อง     ควัน จากนั้นจึงเก็บเถ้าถ่านออกจากหม้อไอน้ำและระบบควบคุมมลภาวะในอากาศ

วิธีการแปลงพลังงานประเภทอื่น

การแปรสภาพเป็นก๊าซ
แปลง ขยะเป็นก๊าซ ในสภาพแวดล้อมโดยใช้ปริมาณออกซิเจนจำกัด

กระบวนการไพโรไลซิส  คล้ายกับการแปรสภาพเป็นก๊าซ แต่ใช้อุณหภูมิต่างกัน กระบวนการไพไรไลซิสใช้อุณหภูมิค่อนข้างต่ำประมาณ 600 ถึง 1,499 องศา     ฟาเรนไฮต์ ในขณะที่การแปรสภาพเป็นแก๊สใช้อุณหภูมิสูงที่ 900 ถึง 3,000 องศาฟาเรนไฮต์

กระบวนการหมัก  ในกระบวนการนี้จุลินทรีย์และยีสต์จะผลิตเอทานอลเหลวจาก ชีวมวลและขยะชีวภาพ จากนั้นเอทานอลจะถูกกลั่นเพื่อผลิตไบโอเอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอร์      

ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าขยะ และ MSW

ประโยชน์หลักคือ การนำกลับคืนพลังงานที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ในราคาย่อมเยาว์ โรงไฟฟ้าประเภท Waste power plant และ msw power plant ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประโยชน์ดังต่อไปนี้

●       ชดเชยการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล
●       ใช้พื้นที่ต่อเมกะวัตต์น้อยกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบอื่น ๆ
●       ผลิตพลังงานและไอน้ำที่สะอาดและมีการทำงานที่สม่ำเสมอ
●       ทำลายขยะเคมี
●       สร้างแหล่งเชื้อเพลิงทดแทนที่ยั่งยืนและมั่นคง
●       มีประสิทธิภาพสูงและมีการปล่อยก๊าซเสียในระดับต่ำ
●       เร่งปฏิกิริยาการทำลายออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไดออกซินและฟูแรนส์ โดยการใช้ SCR
●       ลดพื้นที่ฝังกลบขยะ ซึ่งก่อให้เกิดน้ำชะขยะและมีเทนจากการย่อยสลายขยะในพื้นที่ฝังกลบ

เราจะใช้ WtE ที่ใดได้บ้าง

●       พื้นที่ที่มีการดำเนินการจัดการขยะและระบบเก็บขยะ
●       ภาคส่วนที่มีความต้องการพลังงานและพลังงานมีราคาสูง/ราคาพลังงานสูง เพื่อทำให้ราคาฟื้นตัวจากการใช้ขยะ    
●       มีปริมาณขยะที่มากเพียงพอและสม่ำเสมอ เพราะราคาการจัดการขยะ เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงจะสูงขึ้น ถ้าปริมาณขยะน้อยลงหรือไม่เพียงพอ

แหล่งที่มา
https://en.wikipedia.org/wiki/Waste-to-energy
https://www.babcock.com/industry/waste-to-energy
https://www.eia.gov/energyexplained/biomass/waste-to-energy-in-depth.php
https://www.generalkinematics.com/blog/how-msw-plants-turn-waste-to-energy/
https://www.energyforgrowth.org/memo/waste-to-energy-one-solution-for-two-problems/

บทความน่าสนใจ

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Copyright @2021 SBANG CORPORATION CO.,LTD.​​

DESIGN by

More Information