15 ปี กับผลงานการสร้างโรงไฟฟ้ามากว่า 15 โครงการที่  SBANG สร้างและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

15 ปี กับผลงานการสร้างโรงไฟฟ้ามากว่า 15 โครงการที่  SBANG สร้างและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

กว่า 15 ปีที่ผ่านมา SBANG สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกมามากกว่า 15 โครงการ จนเป็นที่ยอมรับในวงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ  SBANG ออกแบบ เลือกสรร ก่อสร้าง บริหาร จัดหาเชื้อเพลง และร่วมลงทุน ตั้งแต่โรงไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก 2 เมกะวัตต์ จนไฟถึงโรงไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์

SBANG มีทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว และมีอีกหลายๆ โรงไฟฟ้า ที่เป็นลักษณะของการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ หรือที่เรียกว่า Cogeneration อีกด้วย

Co-Generation คือการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ จากแหล่งเชื้อเพลิงเดียวกัน  
ไฟฟ้าที่ได้จะทำการจ่ายไปยังระบบเครื่องจักรต่างๆ หรือขายเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ ส่วนไอน้ำที่ผลิตได้จะส่งไปยังกระบวนการผลิตต่อไป เช่น กระบวนการที่ต้องการใช้ไอน้ำในอุตสากรรมอบแห้งอาหาร กระบวนการอบไม้แปรรูป ระบบทำความเย็น เป็นต้น
จากการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำที่เกิดจากแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนแหล่งเดียวกันนี้ ทำให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า และเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่ผลิตได้ด้วย

และปัจจุบัน โครงการที่ SBANG กำลังทำอยู่ มีขนาดของการผลิตไอน้ำ 520 ตัน และมีการผลิตไฟฟ้าถึง 85 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็น โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration ขนาดใหญ่มากในประเทศไทย

ในการออกแบบโรงไฟฟ้าในทุกพื้นที่ SBANG เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ ทำเลที่ตั้ง ชุมชน และคำนึงถึงแหล่งวัตถุ ชนิดของวัตถุดิบ ที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงเป็นหลัก เพื่อทำให้ทุกๆการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นมิตรกับชุมชน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนและะสิ่งแวดล้อม

เมื่อการออกแบบเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคัดสรรเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างโรงไฟฟ้า ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของทีม Procurement นั่นเป็นเพราะว่าในปัจจุบันมีแหล่งผลิตเครื่องจักรในตลาดมากมาย การคัดเลือก คัดสรร เครื่องจักรอุปกรณ์ให้เหมาะสม ในราคาที่คุ้มค่า อีกทั้งการจัดส่งให้ตรงตามตารางงานที่ได้วางไว้ จึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นรายละเอียดที่ต้องใช้ในการพิจารณา

สำหรับด้านการก่อสร้าง ผลงานที่ SBANG ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มีมากกว่า 15 โครงการในทุกภาคของประเทศ โดยทีมวิศวกรที่มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

ผลงานของ SBNAG  ที่ผ่านมาได้ทำการออกแบบ จัดซื้อจัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนแล้วเสร็จ มาแล้วในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF
ซึ่งมีการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่หลากหลาย ที่สามารถนำมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้ เช่น รากไม้ยางพารา ปีกไม้ ทะลายปาล์ม ไม้สับ ขี้เลื่อย แกลบ ใบอ้อย เศษไม้ไผ่  เป็นต้น

SBANG มุ่งมั่นในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ เพื่อสร้างพลังงานสะอาด สร้างชุมชนที่ยั่งยืน

บทความน่าสนใจ

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Copyright @2021 SBANG CORPORATION CO.,LTD.​​

DESIGN by

More Information