กว่า 15 ปีที่ผ่านมา SBANG สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกมามากกว่า 15 โครงการ จนเป็นที่ยอมรับในวงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ  SBANG ออกแบบ เลือกสรร ก่อสร้าง บริหาร จัดหาเชื้อเพลง และร่วมลงทุน ตั้งแต่โรงไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก 2 เมกะวัตต์ จนไฟถึงโรงไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ 

SBANG มีทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว และมีอีกหลายๆ โรงไฟฟ้า ที่เป็นลักษณะของการผลิตไฟฟ้าและ

ไอน้ำ หรือที่เรียกว่า Cogeneration อีกด้วย

Co-Generation คือการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ จากแหล่งเชื้อเพลิงเดียวกัน   
ไฟฟ้าที่ได้จะทำการจ่ายไปยังระบบเครื่องจักรต่างๆ หรือขายเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ ส่วนไอน้ำที่ผลิตได้จะส่งไปยังกระบวนการผลิตต่อไป เช่น กระบวนการที่ต้องการใช้ไอน้ำในอุตสากรรมอบแห้งอาหาร กระบวนการ

อบไม้แปรรูป ระบบทำความเย็น เป็นต้น


จากการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำที่เกิดจากแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนแหล่งเดียวกันนี้ ทำให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า และเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่ผลิตได้ด้วย

และปัจจุบัน โครงการที่ SBANG กำลังทำอยู่ มีขนาดของการผลิตไอน้ำ 520 ตัน และมีการผลิตไฟฟ้าถึง 85 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็น โครงการโรงไฟฟ้า Cogeneration ขนาดใหญ่มากในประเทศไทย 

ในการออกแบบโรงไฟฟ้าในทุกพื้นที่ SBANG เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ ทำเลที่ตั้ง ชุมชน และคำนึงถึงแหล่งวัตถุ ชนิดของวัตถุดิบ ที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงเป็นหลัก เพื่อทำให้ทุกๆการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นมิตรกับชุมชน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนและะสิ่งแวดล้อม 

เมื่อการออกแบบเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคัดสรรเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างโรงไฟฟ้า ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของทีม Procurement นั่นเป็นเพราะว่า

ในปัจจุบันมีแหล่งผลิตเครื่องจักรในตลาดมากมาย การคัดเลือก คัดสรร เครื่องจักรอุปกรณ์ให้เหมาะสม ในราคาที่คุ้มค่า อีกทั้งการจัดส่งให้ตรงตามตารางงานที่ได้วางไว้ จึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นรายละเอียดที่ต้องใช้ในการพิจารณา

สำหรับด้านการก่อสร้าง ผลงานที่ SBANG ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มีมากกว่า 15 โครงการ

ในทุกภาคของประเทศ โดยทีมวิศวกรที่มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

ผลงานของ SBNAG  ที่ผ่านมาได้ทำการออกแบบ จัดซื้อจัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนแล้วเสร็จ มาแล้วในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF 
ซึ่งมีการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่หลากหลาย ที่สามารถนำมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้ เช่น รากไม้ยางพารา ปีกไม้ ทะลายปาล์ม ไม้สับ ขี้เลื่อย แกลบ ใบอ้อย เศษไม้ไผ่  เป็นต้น 

SBANG มุ่งมั่นในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ เพื่อสร้างพลังงานสะอาด สร้างชุมชนที่ยั่งยืน
 

 

 

 

รับสร้างโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน

ปรึกษาทีมงาน

 สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก
รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน

15 ปี กับผลงานการสร้างโรงไฟฟ้ามากว่า 15 โครงการที่  SBANG สร้างและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 

 รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก   ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน    Biomass Power Plant,EPC turnkey,Small power plant,EPC contractors,community waste,Waste power plant , msw power plant,biomass power plant in thailand
 รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ

Copyright @2021 SBANG CORPORATION CO.,LTD.​​

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน