พลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เหนือชั้นที่สุดประเภทหนึ่งในชีวิตของเรา  พลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตได้จากหลายแหล่งพลังงาน  ซึ่งในปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น นำไปสู่ความพยายามในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน หรือ Waste power plant เพื่อนำเอาขยะอุตสาหกรรม และขยะชุมชน

มาผลิตพลังงานไฟฟ้า 

 

โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ นั้นสร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้า จากหลายแหล่งพลังงาน  เราสามารถแบ่งประเภทของโรงไฟฟ้าได้หลายแบบ หากแบ่งประเภทของโรงไฟฟ้าตามแหล่งที่มา จะสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

 

โรงไฟฟ้าดีเซล

     ใช้ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า มักใช้กับหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 

โรงไฟฟ้าประเภทนี้ใช้พื้นที่น้อย ในการติดตั้ง

มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน  โรงไฟฟ้าดีเซลมักใช้เป็นโรงไฟฟ้าหรือหน่วยผลิตไฟฟ้าสำรองในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเกิดความขัดข้อง  แต่ไม่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เพราะมีค่าบำรุงรักษาสูงและน้ำมันดีเซลมีราคาสูง

 

โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ

     ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการเผาก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทหนึ่ง การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทนี้ปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการเผาไหม้ถ่านหิน หรือน้ำมัน  สำหรับในประเทศไทย มีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในปริมาณ ประมาณร้อยละ 

60 – 65 ของการผลิตไฟฟ้าใช้ในประเทศ

 

โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน

     ใช้ถ่านหิน (Steam coal or Therman coal) ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า  เนื่องจากเชื้อเพลิงประเภทนี้ปล่อยก๊าซอันตรายในปริมาณมากออกสู่ชั้นบรรยากาศ (หากโรงไฟฟ้าไม่มีระบบกรองและดักจับฝุ่นที่ดี) ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศจึงยกเลิกการใช้โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน  ด้วยคำนึงถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

       ไฟฟ้าพลังน้ำ ผลิดโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของน้ำไหล  ตามสถานีผลิตพลังงานขนาดใหญ่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะติดอยู่กับอุปกรณ์กังหันน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งจะหมุนด้วยความเร็วสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำที่ไหลผ่าน  โรงไฟฟ้าประเภทนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ ในปริมาณต่ำ แต่การสร้างเขื่อนนั้นต้องอาศัยพื้นที่ในการก่อสร้างและการลงทุนสูงเช่นกัน

 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

       ใช้เทคโนโลยีโฟโตวอลเทอิก (PV) พลังงานแสงอาทิตย์นั้นสร้างขึ้นจากการแปลงพลังงานจากแสงแดด  ถึงแม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดที่สุดและมีอยู่อย่างไม่จำกัด การลงทุนขั้นต้นเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นสูง เนื่องมาจากต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการติดตั้งเพื่อให้ได้กำลังการผลิตที่มากพอด้วย

 

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

       ใช้ชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ และขยะในการผลิตพลังงาน  ชีวมวลถือเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่มีบทบาทมากประเทศไทยและปัจจุบันทางรัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะเพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะชุมชน ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  เสถียรภาพของไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของเชื้อเพลิงขยะที่เข้ามา หากมีการนำขยะมาคัดแยกเอาเฉพาะส่วนที่เผาไหม้ได้มาใช้ จะทำให้ประสิทธิภาพของดีขึ้น

 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

      โรงไฟฟ้านี้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก คือ โรงไฟฟ้าพลังงานใต้พิภพแบบแห้ง โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพแบบซิงเกิลแฟลชสตีมและโรงงานใต้พิภพแบบสองวงจร 

ทั้งสามประเภทใช้กังหันไอน้ำในการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

      สามารถสร้างผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณสูง โดยใช้ปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียส โดยใช้แร่ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิง  โรงไฟฟ้าประเภทนี้ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณต่ำ แต่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณมหาศาลและมีคาร์บอนในระดับต่ำด้วย  ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

      อาศัยความเร็วลมธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้า  มักสร้างขึ้นบริเวณพื้นที่โล่งการเกษตร ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง 

โรงไฟฟ้าพลังงานลมมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นสูง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าต่ำ อย่างไรก็ตามการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งเป็นสำคัญ

 

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง

      เป็นการใช้ประโยชน์จากปรากฎการณ์ธรรมชาติ ของน้ำขึ้น-น้ำลง มาผลิตไฟฟ้า สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลาซึ่งสามารถคาดเดาได้ง่ายกว่าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าประเภทนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก และยังต้องอาศัยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้

 

รับสร้างโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน

ปรึกษาทีมงาน

 สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก
รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน

โรงไฟฟ้า 10 ประเภทที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า

 รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก   ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน    Biomass Power Plant,EPC turnkey,Small power plant,EPC contractors,community waste,Waste power plant , msw power plant,biomass power plant in thailand
 รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ

Copyright @2021 SBANG CORPORATION CO.,LTD.​​

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

รับสร้างโรงไฟฟ้า , สร้างโรงไฟฟ้าขยะ , สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล , รับออกแบบโรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าขยะชุมชน  ,รับสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , EPC โรงไฟฟ้า ,โรงไฟฟ้าขยะ ,โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ,โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ,โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน , โรงไฟฟ้าไบโอแมส ,โรงไฟฟ้าจากขยะ ,โรงไฟฟ้าชุมชน