Renewable Energy

General Construction

Waste Sorting & RDF Process

Modular Construction

Modular Construction

Renewable Energy

General Construction

Waste Sorting & RDF Process

Modular Construction

Modular Construction

Renewable Energy

General Construction

Waste Sorting & RDF Process

Modular Construction

Modular Construction

WELCOME  TO SBANG

SBANG ผู้ให้บริการงานออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
งานก่อสร้างทั่วไป (General Construction)
และงานก่อสร้างแบบโมดูล่าร์ (Modular)

MORE >>

OUR  SERVICES

บริการของเราครอบคลุมการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) งานก่อสร้างทั่วไป (General Construction) และงานก่อสร้างแบบโมดูล่าร์ (Modular)

โครงการของเรา

" SBANG ภาคภูมิใจที่โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะ ที่เราเป็นผู้ให้บริการออกแบบก่อสร้างและเป็นเจ้าของนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนของโลกอย่างยั่งยืน "

โครงการของเรา

" SBANG ภาคภูมิใจที่โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ที่เราเป็นผู้ให้บริการออกแบบก่อสร้างและเป็นเจ้าของนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนของโลกอย่างยั่งยืน "

NEWS

ข่าวสาร

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Copyright @2021 SBANG CORPORATION CO.,LTD.​​

DESIGN by